Sitemap test

Ontdek hoe bezoekers door je site navigeren

Een Sitemap test laat zien waar bezoekers informatie op jullie website verwachten. Welke routes kiezen ze? Begrijpen ze jouw hoofdnavigatie? Je kunt een sitemap test uitvoeren om een bestaande structuur te toetsen of om verschillende structuren te vergelijken. Tijdens de test krijgen respondenten gerichte (zoek)opdrachten. Hoe ze die uitvoeren maakt duidelijk wat gebruikers vinden van jouw navigatiestructuur. En waar mogelijke pijnpunten liggen.

Sitemap test in de praktijk: Naturalis

Het in Leiden gevestigde Naturalis Biodiversity Center werkte aan een nieuwe site. De navigatiestructuur was grotendeels herzien. Om uitsluitsel te krijgen over de gemaakte keuzes werd besloten een Sitemap test uit te voeren.

De aanpak

Via de website van Naturalis werden ruim 100 gebruikers uitgenodigd voor het onderzoek, dat gewoon via hun eigen webbrowser plaatsvond. Gebruikers navigeerden door een schematische voorstelling van de website.

Het resultaat

Door nauwkeurig vast te leggen welke onderdelen de gebruiker heeft overwogen voordat ergens op werd geklikt, werden patronen zichtbaar. Testresultaten zijn vervolgens vergeleken met de bestaande variant. Op basis van inzichten uit het onderzoek heeft Naturalis de navigatiestructuur afgerond.

Wil je weten hoe we jou kunnen helpen?

Bel of mail ons gerust! 020 330 54 54 / info@valsplat.nl