Als je op weg bent om de gebruiker centraal te stellen binnen je organisatie, is het belangrijk om jouw gebruikersgroepen een gezicht te geven. Begin dan met het opstellen van persona’s. Zo ontdek je een manier om te sturen op de behoeften van gebruikers, in plaats van alleen op cijfers.

Persona’s zijn een prachtig hulpmiddel om je in te leven in gebruikers, en om ze centraal te stellen in het ontwerpproces. Persona’s geven richting aan je (ontwerp)beslissingen.

Maar ook als je je strategie of product beter wilt afstemmen op de behoeften en gedragingen van verschillende gebruikersgroepen, is het nuttig om persona’s te creëren. 

  • We werken met een beproefde methode voor het ontwerp van gevalideerde persona’s, waarbij kwalitatief en kwantitatief onderzoek altijd hand in hand gaan.

  • We leveren niet alleen persona’s op, maar helpen je altijd met de volgende stap: het toepassen en verspreiden van persona’s in de organisatie.

Robbert Hesp

Laten we kennismaken!

Robbert Hesp — Account Lead

robbert.hesp@valsplat.nl 020 330 54 54

Stereotypen

Bij Valsplat praten we eigenlijk liever over stereotypen dan persona’s, omdat we de behoeften van de doelgroep centraal stellen in plaats van de demografische kenmerken. Dat zie je terug in de manier waarop we doelgroepsegmenten omschrijven. Zo gebruiken we beschrijvende titels (denk aan de Aandachtige, of de Joyful shopper) en beschrijven een gebruikersgroep op basis van gedrag, behoeften, wensen en voorkeuren die uit onderzoek naar voren komen. Niet op basis van een fictieve naam en levensverhaal.

Hoe persona’s tot stand komen:

Stap 1. Exploratief onderzoek 

We starten met exploratief onderzoek. Hierin gaan we op zoek naar wie klanten nu echt zijn. Wat denken ze, wat doen ze, wat voelen ze, wat wensen ze, hoe beleven ze de wereld? Op basis van dit kwalitatieve onderzoek onderscheiden we verschillende doelgroepsegmenten. Voor elk segment maken we een empathy map: een eenvoudige visualisatie van de gedachten, gevoelens en gedragingen van een gebruiker.

Stap 2. Kwantificatie

We gebruiken kwantitatief onderzoek om de inzichten over de verschillende persona’s te valideren en te bepalen hoe groot de verschillende gebruikerssegmenten zijn. Ook verrijken we de kwalitatieve inzichten met cijfers over gedrag.

Stap 3. Persona’s tot leven

Tenslotte zorgen we ervoor dat de persona’s een smoel’ krijgen. We maken een aantrekkelijke visuele uitwerking van de verschillende stereotypen. En we helpen je met een strategie om ze te laten leven binnen jouw team en organisatie. Zo kan en durft iedereen voortaan vanuit gebruikers te denken.

Robbert Hesp

Laten we kennismaken!

Robbert Hesp — Account Lead

robbert.hesp@valsplat.nl 020 330 54 54